Geschiedenis

De KEBH, opgericht in 1862.

Na de grote stadsbrand in Enschede in 1862 is de KEBH opgericht. Eerst onder de naam EBH. De huidige naam vloeit voort uit het Koninklijk predicaat dat zij in 1948 kregen.

 
In eerste instantie acteerde het orkest als muziekkorps der dienstdoende Schutterij van Enschede. In 1882 werd van fanfare overgegaan op een harmoniebezetting en vanaf dat moment werden er ook concerten gegeven, zowel binnen als buiten Enschede.
In 1897 scheidde het korps zich af van de Schutterij en werd verder gegaan onder de naam Enschedese Burgerharmonie. Het woord “burger” diende dus niet om een stand aan te duiden, maar om aan te geven dat de harmonie niet meer verbonden was met de Schutterij.
 
Bij een grote gasontploffing in 1900 in het Volkspark, vlak voor een concert, raakten 13 leden ernstig gewond en werd veel materiaal vernield. Het duurde jaren voordat de harmonie deze zware klap te boven was. De jaren tijdens de beide wereldoorlogen waren zwaar, maar beide keren wist de harmonie de draad weer goed op te pakken.
 
In 1948 werd de Burgerharmonie als eerste muziekvereniging in Twente onderscheiden met het predicaat “Koninklijke”, en ontstond de huidige naam.
In 1957 werd voor de eerste keer deelgenomen aan de carnavalsoptocht in het Duitse Münster. In 2007 deden zij dan ook voor de 50ste mee in Münster. Ook was de deelname in Münster één van de eerste uitwisselingen die in de muziekwereld tussen Duitsland en Nederland plaatsvonden na de Tweede Wereldoorlog.
 
In 2007 bestond de KEBH 145 jaar. Het 145-jarig bestaan is iets wat zij niet onopgemerkt voorbij lieten gaan. Daaorm werden in het najaar van 2007 diverse activiteiten georganiseerd. Er was een bijzonder optreden van het groot orkest maar ook voor de jeugd waren er vele muzikale activiteiten.
 
2012 was een nieuw hoogtepunt in de geschiedenis van de vereniging, toen ze 150 jaar bestond. Een jaar vol activiteiten, waarbij ook de sociale component erg belangrijk was. In een groot aantal bejaardenhuizen is dat jaar een optreden gegeven. Het hoogtepunt van het jaar was het jubileumconcert in het uitverkochte Wilmink Theater. Alle leden van de KEBH, aangevuld met dansers, zangers en een strijkensemble zorgden voor een overgetelijke avond.
 
De laatste jaren is de focus bij de KEBH nog meer dan voor heen op de jeugd komen te liggen. De ontwikkeling van een doorlopende leerlijn is hierbij heel belangrijk waarbij de jeugdgroepen niet alleen wekelijks hun eigen repetitie hebben, maar vier keer per jaar samen onder de noemer Kind & Muziek een mooie activiteit hebben. Daarnaast zijn we in 2018 gestart met Muziek in de klas, waarbij kinderen via de KEBH muziekles krijgen op verschillende basisscholen. Iets wat de laatste jaren steeds minder aan bod kwam en waarvan zowel de scholen als de KEBH erg blij zijn dat dit weer een plekje op het programma heeft gekregen.
 
Kortom, een rijke historie. Hoe oud de KEBH als vereniging ook mag zijn, wat gemiddelde leeftijd van de leden betreft, is zij één van de jongste verenigingen van Enschede. De vereniging heeft momenteel iets meer dan 100 leden, waarvan meer dan de helft bestaat uit jeugdleden. Naast het groot orkest, zijn ook een koortje, blokfluitgroep, een voororkest en een jeugdorkest actief. Muzikaal wordt alles in goede banen geleid door vakkundige en enthousiaste dirigenten. Het repertoire van al hun orkesten bestaat uit een combinatie van lichte muziek en klassieke harmoniemuziek.
 
Naast het maken van muziek is ook de sociale kant, zowel in het heden als het verleden, belangrijk binnen de vereniging. Jaarlijks vindt de Burgerdag plaats voor alle leden met hun families en de jeugd gaat ieder jaar een weekend weg op winterkamp. Na de repetities wordt er altijd gezellig nagezeten. Vele vriendschappen zijn ontstaan bij de KEBH!
Scroll naar boven